Priser for serviceoppdrag; oppdrag uten forhåndsavtalt pris.

I mange tilfeller vil det være rasjonelt og økonomisk for begge parter å utføre oppdrag etter medgåtte timer og materiell, såkalte "serviceoppdrag". Våre saksbehandlere slipper å gjøre befaringer og priskalkyler, og vi slipper å ta høyde for uforutsette oppgaver.

Går arbeidet lettere og fortere – blir det rimeligere! Materiell faktureres etter medgått.

Dette er den vanligste måten å gjøre opp for slike små jobber.

Priser

  Ekskl./inkl. mva
Minimumspris arbeid pr. oppdrag/ordre (inkl. første time, servicebil)  2000,-/2500,-

Timepriser

Service montør elektro minimum 5 timer 850,- / 1062,50
Servicearbeider montør elektro under 5 timer 920,- / 1150,-
Servicearbeider tillegg timepris hvor kunden holder materiell +30%

Saksbehandler (tilbud, planlegging, dokumentasjon, befaring, mv.)

1250,- / 1562,50

Ingeniør, tekniker, internkontroll

1250,- / 1562,50

Smarthus prosjektering/programmering

1250,- / 1562,50

 

Priser

Servicebil / oppstart pr. dag
(Servicebil faktureres for tilgjengelighet av bil og begrenset servicelager)
Parkering  tilkommer
496,- til 700,- eks. MVA / 620,- til 875,- inkl. MVA

 

Dokumentasjon

Dokumentasjon,  tilsendt i papirutgave  200,- / 250,-
Dokumentasjon, ettersendt  200,- / 250,-
Faktura tilsendt på email *
(Faktura sendes på email, hvis ikke annet avtales)
 0,-
 Faktura tilsendt i papirutgave  100,- / 125,-
 Dokumentasjon og rapportering til DLE etter kontroll  600,- / 750,-
 Forhåndsmelding/ ferdigmelding (pr. melding)  600,- / 750,-

Faktura og dokumentasjon

  • Faktura sendes pr. email dersom annet ikke avtales.
  • Det faktureres løpende hele timer for tid medgått til oppdraget, samt til- og frakjøring. Eventuelt henting av produkter på lokalt lager inngår i oppdraget, når produktene skal brukes i det respektive oppdrag.
  • Annen tid medgått til oppdraget, slik som evt. saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp, faktureres i tillegg. Ventetid og urasjonell fremdrift som skyldes andre håndverkere eller andre aktører vil tilkomme tid medgått til oppdraget.

Avbestilling

Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader av produktene. Ved avbestilling av arbeid mindre enn en arbeidsdag før avtalt tid, vil det faktureres oppmøte med minstepris.

Bygningsmessige skader ved montasjearbeid.

Kjelsås Elektro AS kan ikke ta ansvar for bygningsmessige skader som oppstår som følge av montasjearbeider eller av tredjepart handlinger, utover skader som oppstår av egen uaktsomhet.

Dette gjelder feks. skader som «roser» etter boring i mur, sprekk i gips/maling løsnede malingsflak, sprekk i glass/vinduer

Byggherre/beboer/oppdragsgiver plikter å oppgi opplysninger om installasjoner (vannrør, overrislingsanlegg, mv) eller andre skjulte installasjoner eller spesielle forhold før montasje og/eller boring, for å unngå skader.

Kjelsås Elektro AS
Org.nr.: 971167491
Medlem av:
Godkjenninger:
AAA kredittverdighet
Nelfo